Translate Page

Comunicat de presă: "European Vocational Skills Week"


Comisia Europeană organizează pentru prima data evenimentul  European Vocational Skills Week, ocazie cu care vor fi desfăşurate, în toata Europa, în săptămâna 5-9 Decembrie 2016 diverse evenimente şi activităţi de către companii, furnizori de formare profesională, parteneri sociali şi alţi actori interesaţi.

Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz Virgil Florea, Asociaţia Suntem Diferiţi şi Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu se alătură acestui demers prin organizarea evenimentului "Profesionisti in Europa" în cadrul căruia are loc lansarea proiectelor "Educaţia şi Terapia Limbajului la Persoanele cu Nevoi Educative Speciale (LET’S)" şi “Metodologia de predare a Limbajului Mimico-Gestual”.

Proiectul LET'S cu numărul 2016-1-RO01-KA202-024644, se derulează în perioada 1.09.2016 - 30.08.2018 şi este rezultatul unui parteneriat între patru instituţii din Europa, implicate în furnizarea de servicii vizând educaţia şi terapia limbajului: Asociaţia Suntem Diferiţi - Romania, Progetto Crescere Soc. Coop. Soc. - Italia, Eastern Macedonia - Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education - Grecia, Dr. Török Béla Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium - Ungaria.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt specialiştii implicaţi în terapia şi educaţia limbajului la copiii cu nevoi speciale. Aceştia vor avea noi oportunităţi de formare profesională continuă şi realizarea unor schimburi de experienţă în spaţiul European.
Contact: as_suntem_diferiti@yahoo.com


 Proiectul Metodologia de predare a Limbajului Mimico-Gestual cu numărul 2016-1-PL01-KA204-026769, se derulează în perioada 1.09.2016 - 30.08.2019 şi este rezultatul unui partenereiat între trei instituţii din Europa implicate în     formarea continuă a specialiştilor care lucrează cu membrii Comunităţii Surzilor: Asociaţia Naţională a Profesorilor      pentru Elevi cu    Deficienţe de Auz "Virgil Florea"-România, Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" - Polonia şi Gehörlosenverband Hamburg e.V.  - Germania. 

Principalul rezultat final al proiectului va fi dezvoltarea şi implementarea unei metodologii  inovative predare a Limbajului Mimico—Gestual la persoanele auzitoare.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt specialiştii implicaţi în furnizarea de servicii către membrii Comunităţii Surzilor.
Contact: as_prof_vf@yahoo.com

Aceste proiecte au fost finanţate cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+.
Disclaimer: Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Agenţiile Naţionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.