Translate Page

Comunicat de presă: "European Vocational Skills Week"


Comisia Europeană organizează pentru prima data evenimentul  European Vocational Skills Week, ocazie cu care vor fi desfăşurate, în toata Europa, în săptămâna 5-9 Decembrie 2016 diverse evenimente şi activităţi de către companii, furnizori de formare profesională, parteneri sociali şi alţi actori interesaţi.

Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz Virgil Florea, Asociaţia Suntem Diferiţi şi Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu se alătură acestui demers prin organizarea evenimentului "Profesionisti in Europa" în cadrul căruia are loc lansarea proiectelor "Educaţia şi Terapia Limbajului la Persoanele cu Nevoi Educative Speciale (LET’S)" şi “Metodologia de predare a Limbajului Mimico-Gestual”.

Proiectul LET'S cu numărul 2016-1-RO01-KA202-024644, se derulează în perioada 1.09.2016 - 30.08.2018 şi este rezultatul unui parteneriat între patru instituţii din Europa, implicate în furnizarea de servicii vizând educaţia şi terapia limbajului: Asociaţia Suntem Diferiţi - Romania, Progetto Crescere Soc. Coop. Soc. - Italia, Eastern Macedonia - Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education - Grecia, Dr. Török Béla Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium - Ungaria.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt specialiştii implicaţi în terapia şi educaţia limbajului la copiii cu nevoi speciale. Aceştia vor avea noi oportunităţi de formare profesională continuă şi realizarea unor schimburi de experienţă în spaţiul European.
Contact: as_suntem_diferiti@yahoo.com


 Proiectul Metodologia de predare a Limbajului Mimico-Gestual cu numărul 2016-1-PL01-KA204-026769, se derulează în perioada 1.09.2016 - 30.08.2019 şi este rezultatul unui partenereiat între trei instituţii din Europa implicate în     formarea continuă a specialiştilor care lucrează cu membrii Comunităţii Surzilor: Asociaţia Naţională a Profesorilor      pentru Elevi cu    Deficienţe de Auz "Virgil Florea"-România, Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" - Polonia şi Gehörlosenverband Hamburg e.V.  - Germania. 

Principalul rezultat final al proiectului va fi dezvoltarea şi implementarea unei metodologii  inovative predare a Limbajului Mimico—Gestual la persoanele auzitoare.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt specialiştii implicaţi în furnizarea de servicii către membrii Comunităţii Surzilor.
Contact: as_prof_vf@yahoo.com

Aceste proiecte au fost finanţate cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+.
Disclaimer: Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Agenţiile Naţionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Integrarea Sociala a Persoanelor Surde intr-o Europa Inclusiva


Programul:  Erasmus+
Titlul proiectului: A fi Persoană Surdă într-o Europă Inclusivă
Număr proiect: 2015-1-RO01-KA204-015071
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+.
Disclaimer: Acest comunicat de presă reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz "Virgil Florea" - România, în calitate de beneficiar, împreună cu Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" - Polonia, Gehörlosenverband Hamburg e.V. - Germania, Narodne komunikacne a informacne centrum nepocujucich a nedoslychavych v SR - Slovacia şi Uluslararasi Buyuk Egitimciler Dernegi - Turcia, implementează, începând cu luna octombrie 2015, proiectul "A fi Persoană Surdă într-o Europă Inclusivă". Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni şi o valoare totală de 199900 EURO.  Beneficiarii direcţi sunt membrii comunităţii surzilor.

În perioada 2 - 7 septembrie 2016 a avut loc în Polonia, al doilea curs de tip faţă în faţă, în limbaj mimico gestual, organizat în cadrul cadrul proiectului. Cursul a fost oferit de către partenerul din Polonia, Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”, s-a adresat membrilor Comunităţii Surzilor şi a abordat tema: Integrarea Sociala a Persoanelor Surde într-o Europă Inclusivă. Agenda activităţilor de învăţare a inclus participarea la Conferinţa Internaţională în Limbaj Mimico-Gestual "Deaf Have The Voice V - From the roots to the shoots", organizată  la Varsovia.  La conferinţă au avut prezentări reprezentanţi de referinţă ai Comunităţii Surzilor din întreaga lume: artişti, universitari, persoane de succes în diferite domenii de activitate. Patru dintre beneficiarii români, reprezentanţi ai Comunităţii Surzilor, au participat la Activităţile de Învăţare organizate în Polonia,  alături de reprezentanţii celorlalte ţări partenere.

Adrese utile:
Contact:  as_prof_vf@yahoo.com
Adresa site proiect:  www.e-bdie.tk 
Adresa platforma de învăţare: http://elbdie.nfshost.com
Adresa FaceBook proiect: https://www.facebook.com/Being-Deaf-in-an-Inclusive-Europe-1790943091133394/

Comunicat de presă: "Curs în limbaj mimico-gestual: Cultura Comunităţii Surzilor"


Programul:  Erasmus+
Titlul proiectului: A fi Persoană Surdă într-o Europă Inclusivă
Număr proiect: 2015-1-RO01-KA204-015071

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+.
Disclaimer: Acest comunicat de presă reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz "Virgil Florea" - România, în calitate de beneficiar, împreună cu Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" - Polonia, Gehörlosenverband Hamburg e.V. - Germania, Narodne komunikacne a informacne centrum nepocujucich a nedoslychavych v SR - Slovacia şi Uluslararasi Buyuk Egitimciler Dernegi - Turcia, implementează, începând cu luna octombrie 2015, proiectul "A fi Persoană Surdă într-o Europă Inclusivă". Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni şi o valoare totală de 199900 EURO.  Beneficiarii direcţi sunt membrii comunităţii surzilor.

Educaţia bilingvă (prin utilizarea comunicării verbale şi a Limbajului Mimico-Gestual în aceeaşi măsură) este un concept din ce în ce mai larg răspândit la nivel european şi mondial. Cu toate acestea, accesul la activităţi de formare şi resurse educaţionale care să utilizeze educaţia bilingvă ca strategie pedagogică prioritară este foarte limitat la nivel european şi aproape absent la nivel naţional datorită numărului mic de interpreţi în Limbaj Mimico-Gestual şi a resurselor financiare limitate. Proiectul nostru s-a născut ca răspuns la această nevoie identificată a membrilor Comunităţii Surzilor.   

În perioada 22 -27 aprilie 2016 are loc la Hamburg, Germania, primul curs de tip faţă în faţă, în limbaj mimico gestual, organizat în cadrul cadrul proiectului. Cursul este oferit de către partenerul german Gehörlosenverband Hamburg e.V., se adresează membrilor Comunităţii Surzilor şi abordează tema:  Cultura Comunităţii Surzilor; asemănări şi deosebiri între Cultura Surzilor şi Cultura Auzitorilor. Patru dintre beneficiarii români, reprezentanţi ai Comunităţii Surzilor, se află acum în Germania alături de reprezentanţii celorlalte ţări partenere. 

Adrese utile:
Contact:  as_prof_vf@yahoo.com
Adresa site proiect:  www.e-bdie.tk  
Adresa platforma de învăţare: http://elbdie.nfshost.com
Adresa FaceBook proiect: https://www.facebook.com/Being-Deaf-in-an-Inclusive-Europe-1790943091133394/

Comunicat de presă: "A fi Surd într-o Europă Inclusivă"


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+.
Disclaimer: Acest comunicat de presă reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Programul:  Erasmus+
Titlul proiectului: A fi Surd într-o Europă Inclusivă
Număr proiect: 2015-1-RO01-KA204-015071

Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz "Virgil Florea" - România, în calitate de beneficiar, împreună cu Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" - Polonia, Gehörlosenverband Hamburg e.V. - Germania, Narodne komunikacne a informacne centrum nepocujucich a nedoslychavych v SR - Slovacia şi Uluslararasi Buyuk Egitimciler Dernegi - Turcia, implementează, începând cu luna octombrie 2015, proiectul "A fi Surd într-o Europă Inclusivă".

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni şi o valoare totală de 199900 EURO.  Beneficiarii direcţi sunt membrii comunităţii surzilor.

Scopul proiectului este: creşterea şanselor de integrare socială şi profesională a persoanelor surde.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  • Dezvoltarea abilităţilor de integrare socială şi profesională a persoanelor adulte cu pierderi de auz prin formarea şi informarea acestora cu privire la piaţa muncii; oportunităţile pe care tehnologia digitală le oferă în scopul facilitării comunicării şi integrării sociale; drepturile omului; abilităţile necesare integrării sociale şi Cultura Comunităţii Surzilor.
  • Facilitarea accesului gratuit a persoanelor adulte surde la Resurse Educaţionale în Limbaj Mimico Gestual.
  • Dezvolarea abilităţilor profesionale ale experţilor care lucrează în domeniul educaţiei, informării şi consilierii persoanelor surde, prin implementarea activităţilor proiectului pe parcursul celor doi ani de derulare a acestuia.
  • Creşterea calităţii serviciilor oferite membrilor Comunităţii Surzilor de către organizaţiile partenere prin dezvoltarea capacităţii de cooperare internaţională.
Aceste obiective vor fi atinse atât prin organizarea unor activităţi transnaţionale de formare a adulţilor cât şi prin creearea unor resurse educaţionale multimedia în Limbaj Mimico Gestual. Librăria Virtuală creeată va deveni o importantă sursă de informare şi învăţare pe tot parcursul vieţii pentru membrii Comunităţii Surzilor.

Contact:  as_prof_vf@yahoo.com

Lumea copilăriei prin poveşti şi sport

Programul învăţare pe toată durata vieţii
Parteneriat de învăţare Grundtvig

Lumea copilăriei prin poveşti şi sport

Durata: 1.08.2013 - 31.07.2015

Prezentarea proiectului în limba romană

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest pliant reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.