Translate Page

Comunicat de presă: "A fi Surd într-o Europă Inclusivă"


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+.
Disclaimer: Acest comunicat de presă reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Programul:  Erasmus+
Titlul proiectului: A fi Surd într-o Europă Inclusivă
Număr proiect: 2015-1-RO01-KA204-015071

Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz "Virgil Florea" - România, în calitate de beneficiar, împreună cu Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" - Polonia, Gehörlosenverband Hamburg e.V. - Germania, Narodne komunikacne a informacne centrum nepocujucich a nedoslychavych v SR - Slovacia şi Uluslararasi Buyuk Egitimciler Dernegi - Turcia, implementează, începând cu luna octombrie 2015, proiectul "A fi Surd într-o Europă Inclusivă".

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni şi o valoare totală de 199900 EURO.  Beneficiarii direcţi sunt membrii comunităţii surzilor.

Scopul proiectului este: creşterea şanselor de integrare socială şi profesională a persoanelor surde.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  • Dezvoltarea abilităţilor de integrare socială şi profesională a persoanelor adulte cu pierderi de auz prin formarea şi informarea acestora cu privire la piaţa muncii; oportunităţile pe care tehnologia digitală le oferă în scopul facilitării comunicării şi integrării sociale; drepturile omului; abilităţile necesare integrării sociale şi Cultura Comunităţii Surzilor.
  • Facilitarea accesului gratuit a persoanelor adulte surde la Resurse Educaţionale în Limbaj Mimico Gestual.
  • Dezvolarea abilităţilor profesionale ale experţilor care lucrează în domeniul educaţiei, informării şi consilierii persoanelor surde, prin implementarea activităţilor proiectului pe parcursul celor doi ani de derulare a acestuia.
  • Creşterea calităţii serviciilor oferite membrilor Comunităţii Surzilor de către organizaţiile partenere prin dezvoltarea capacităţii de cooperare internaţională.
Aceste obiective vor fi atinse atât prin organizarea unor activităţi transnaţionale de formare a adulţilor cât şi prin creearea unor resurse educaţionale multimedia în Limbaj Mimico Gestual. Librăria Virtuală creeată va deveni o importantă sursă de informare şi învăţare pe tot parcursul vieţii pentru membrii Comunităţii Surzilor.

Contact:  as_prof_vf@yahoo.com